Студентська рада ПУЕТ

Формування індивідуальної освітньої траекторії

22 квітня відбулась онлайн-зустріч студентів першого курсу із представниками дирекції Інституту бізнесу та сучасних технологій та Центру забезпечення якості вищої освіти стосовно процедури вибору навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

http://puet.edu.ua/uk/news/formuvannya-indyvidualnoyi-osvitnoyi-trayektoriyi